top of page

Pole dansens historia


Här kommer en video och inblick i Pole dansens historia och dess genomslag som en träningsform i den moderna tiden .Poledance har en lång historia bakom sig och den började i Asien och Indien där man använde sig av stockar och bamburör för att utföra gymnastiska tekniker på hisnande höjder

Search By Tags
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page